Sức khỏe

Tôi đã thử phương pháp này và thu được kết quả rất tốt (thực hiện tốt nhất lúc trước khi đi ngủ và không dùng kèm gừng vì gừng không tốt cho buổi tối)

Nguyen Van Dat

HIROMI SHINYA - Quyển 2: Thực hành: Bạn đang quan tâm đến sức khỏe, bạn cần một giải pháp ăn uống sao cho lành mạnh, đây có thể là cuốn sách có thể rất hữu ích cho bạn (nội dung sách nói gồm: Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4)

Nguyen Van Dat

HIROMI SHINYA - Phương thức sống lành mạnh quyển 1 (nội dung sách nói gồm: Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4)

Nguyen Van Dat

HIROMI SHINYA - Quyển 3: Trẻ hóa: Bạn đang quan tâm đến sức khỏe và trẻ hóa, bạn cần một giải pháp ăn uống sao cho lành mạnh, đây có thể là cuốn sách có thể rất hữu ích cho bạn (nội dung sách nói gồm: Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4)

Nguyen Van Dat
x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ