Giới thiệu

Sau đây Đạt xin trình bày đôi nét về tư duy và cách tiếp cận công việc của mình trong kinh doanh cũng như con đường phát triển mô hình kinh doanh của mình.

Nguyen Van Dat

Sinh ngày 10/04/1983 tại Nhân Hòa, Quế Võ, Bắc Ninh. Sở thích: Thiền, thể thao, kinh doanh, startup, thích sự đơn giản, tự chủ, độc lập, đồng thời cũng thích kết nối giao lưu với cộng đồng

Nguyen Van Dat
x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ