23 tháng chạp - Hoạt động phóng sinh

23 tháng chạp - Hoạt động phóng sinh

Phóng sinh Ốc và Cá chép nhân dịp Tết "Ông Công - Ông Táo" 23 Tết.

         

Ngày: 17/1/2020 - đăng bởi: Nguyen Van Dat
Nguyen Van Dat 02/01/2020 08:40:39 PM

Tag: #Nhật ký:

----------------

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ