Học pháp

Học pháp

Bài thơ tặng a Nguyễn Chí Thanh

Hoc-phap-1
Thấy Pháp là thấy quà
Chánh Niệm là nhà ta
Khi tường tỏ chánh pháp
Bát khổ chẳng còn vương
Gới Định Tuệ ta hành
Đường giải thoát thênh thang!
 
Ghi chú: Bài thơ tặng a Nguyễn Chí Thanh
Ngày: 9/2/2020 - đăng bởi: Nguyen Van Dat
Nguyen Van Dat 02/10/2020 02:22:02 PM

Tag: #Nhật ký, #Chia sẻ, #Thơ:

----------------

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ