Luật Tỳ Kheo - Thầy Kovida giảng

Luật Tỳ Kheo - Thầy Kovida giảng

Luật Tỳ Kheo Bhikkhu Patimokkha - Thầy Kovida giảng - Sư Pháp Thắng Dịch

Luat-Ty-Kheo--Thay-Kovida-giang-34

01 Patimokkha 220518.mp3

02 Canda parisudhi 071118.mp3

03 Người không được dự lễ bố tát 151118.mp3

04 Parajika hành dâm 221118.mp3

05 Parajika Trộm cắp 071218.mp3

06 Parajika Trộm cắp 141218.mp3

07 Parajika Giết Người 211218.mp3

08 Parajika Nối dối Pháp 291218.mp3

09 Sanghadisesa 1,2.mp3

10.Sanghadisesa 030219.mp3

11.Sanghadisesa 110219.mp3

12.2 Aniyatas+1 Nissagiya Pacittita.mp3

13.Xa Lìa Tam Y 300719.mp3

14.Điều Kathina thứ 3 070819.mp3

15.Nissagiya 4,5 140819.mp3

16.Nissagiya 220819.mp3

17.Nissagiya Rajasikha 280819.mp3

18.Kosiya 050919.mp3

19.Ekaloma-rūpiya 120919.mp3

20.Trao đổi+bình bát 200919.mp3

21.Bình Bát 270919.mp3

22.Pavarana-Tự Tứ.mp3

23.Kaṭhina 161019.mp3

24.Thuốc men,y tắm mưa 261019.mp3

25.Xin chỉ,thợ dệt,cất y,chôc nguy hiểm,đoạt lợi 271019.mp3

26.Nói dối 181119.mp3

27.Lời đâm thọc,dạy kệ,chung mái che.mp3

28.Dậy kệ pháp tới người nữ...đào đất.mp3

29.Phá hoại thảo mộc...chỗ ngồi nằm thứ nhất 261119.mp3

30.Chỗ ngồi nằm thứ nhì,chen lấn.mp3

31.Gác Trên Cốc,tịnh thất lớn,nước có côn trùng 171219.mp3

32. Dạy Pháp Tỳ Kheo Ni.mp3

33. Đi chung thuyền,paripacana,rahonisajja,avasa,gana.mp3

Ngày: 7/1/2020 - đăng bởi: Nguyen Van Dat
Nguyen Van Dat 01/08/2020 07:01:33 PM

Tag: #Phật học, #Tạng Luật:

----------------

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ